HCI - Nhà sản xuất Keystone Jack và Patch Panel, Nhà cung cấp Keystone Jack và Patch Patch.
Bán tốt nhất

rj45Giới thiệu dịch vụ HCI

HSING CHAU INDUSTRIAL CO., LTD.là rj45nhà cung cấp và nhà sản xuất Đài Loan với hơn 40 năm kinh nghiệm. Từ năm 1975, trong ngành viễn thông, HCI đã cung cấp cho khách hàng rj45dịch vụ sản xuất chất lượng cao . Với cả công nghệ tiên tiến và 40 năm kinh nghiệm, HCI luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Kết quả 1 - 24 của 98
 • ISO/IEC Cat 6A STP PoE+ Field Termination Plug
  ISO/IEC Cat 6A STP PoE+ Field Termination Plug
  88TSK01 Series

  ISO/IEC Cat 6A STP PoE+ Field Termination Plug 88TSK016AI is a part of Next-generation twisted-pair cabling specifications, it offers the bandwidth of Category 6A cabling. It also supports 25GBASE-T / 40GBASE-T applications for short distances, placing the focus on data center links, such as switch-to-server connections.ISO/IEC Cat 6A STP PoE+ Field Termination Plug 88TSK016AI is suitable for the PoE plus (IEEE 802.3at) applications, and its unique design provide More quickly and easy installation experience.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level 180° UTP Punchdown Keystone Jack
  Cat 6A Component Level 180° UTP Punchdown Keystone Jack
  KHA Series

  Component Level RJ45 180 degree Unshielded (UTP) Keystone jack (KHA Series) is designed to easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. It is individually terminated using Insulation Displacement Connectors (IDC) with punch down tool for quick installation.UTP Cat6A Keystone Jack (KHA Series) comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of edition 2.2 of ISO/IEC 11801, CENELEC 50173-1, and ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level 90° UTP Punchdown Keystone Jack
  Cat 6A Component Level 90° UTP Punchdown Keystone Jack
  KVA Series

  Component Level RJ45 90 degree Unshielded Keystone jack (KVA Series) is designed to easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. It is individually terminated using Insulation Displacement Connectors (IDC) with punch down tool for quick installation.UTP Cat6A keystone jack (KVA Series) comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of edition 2.2 of ISO/IEC 11801, CENELEC 50173-1, and ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level 90° Toolless Keystone Jack
  Cat 6A Component Level 90° Toolless Keystone Jack
  LKVA Series

  Component-rated RJ45 90 degree Unshielded Keystone jack (LKVA Series) is the toolless designed for installer can easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. It is individually terminated using Insulation Displacement Connectors (IDC) with punch down tool for quick installation.UTP Cat6A keystone jack (LKVA Series) comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of edition 2.2 of ISO/IEC 11801, CENELEC 50173-1, and ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level 90° Toolless Keystone Jack with Shutter
  Cat 6A Component Level 90° Toolless Keystone Jack with Shutter
  LKVAD Series

  Component Level RJ45 90 degree Unshielded Keystone jack (LKVAD Series) with shutter is the toolless designed for installer can easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. It is individually terminated using Insulation Displacement Connectors (IDC) with punch down tool for quick installation.UTP Cat6A keystone jack (LKVAD Series) comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of edition 2.2 of ISO/IEC 11801, CENELEC 50173-1, and ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level 90° STP Toolless Keystone Jack
  Cat 6A Component Level 90° STP Toolless Keystone Jack
  LKVAS Series

  Component Level RJ45 90 degree Shielded Keystone jack (LKVAS Series) is designed to easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. It is individually terminated using Insulation Displacement Connectors (IDC) with punch down tool for quick installation.STP Cat6A keystone jack (LKVAS Series) comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of edition 2.2 of ISO/IEC 11801, CENELEC 50173-1, and ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level 90° STP Toolless Keystone Jack with Shutter
  Cat 6A Component Level 90° STP Toolless Keystone Jack with Shutter
  LKVASD Series

  Component Level RJ45 90 degree Shielded Keystone jack (LKVASD Series) with shutter is designed to easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. It is individually terminated using Insulation Displacement Connectors (IDC) with punch down tool for quick installation.STP Cat6A keystone jack (LKVASD Series) with shutter comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of edition 2.2 of ISO/IEC 11801, CENELEC 50173-1, and ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.Made in Taiwan, U.S. TAA Compliant


 • Cat 6A Component Level UTP Toolless Type Keystone Jack
  Cat 6A Component Level UTP Toolless Type Keystone Jack
  LQK2 Series

  RJ45 180 degree Unshielded toolless keystone jack (LQK2 Series) is designed to easily snap in and out of the wall outlet, patch panel and surface mount box. With special design insulation displacement connectors (IDC), the LAN wires can be terminated without punchdown tool for quick installation.Cat6A UTP keystone jack (LQK2 Series) comes with T568A/T568B color label and fully complies with connecting hardware transmission performance of ANSI/TIA-568-C.2 for Return loss, Insertion loss, NEXT loss, FEXT loss, TCL, TCTL, PSANEXT loss, and PSAFEXT loss up to 500MHz.The unique structure provides an efficient and effective method of reducing alien crosstalk from neighboring connectors.


 • Cat 6A Cấp độ thành phần Đúc 180 ° STP Punchstone Keystone Jack
  Cat 6A Cấp độ thành phần Đúc 180 ° STP Punchstone Keystone Jack
  Dòng FQJS

  Giắc cắm keystone được bảo vệ bằng khuôn đúc 180 độ (Sê-ri FQJS) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm chìa khóa STP Cat6A (Sê-ri FQJS) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của ANSI / TIA-568-C.2 để mất Trả lại, Mất chèn, Mất NEXT, Mất FEXT, TCL, TCTL, Mất PSANEXT và mất PSAFEXT lên tới 500 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cát 6A 90 ° UTP Punchdown Jack
  Cát 6A 90 ° UTP Punchdown Jack
  Dòng GV

  Giắc cắm chìa khóa RJ45 UTP Cat6A 90 độ (GV Series) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm keystone UTP Cat6A (Dòng GV) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B. Giắc cắm chìa khóa RJ45 Unshield Cat6A 90 độ (GV Series) có công cụ uốn độc quyền-3013AFT3EBLBK Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ các đầu nối lân cận.


 • Cat 6A Cấp độ thành phần STP Toolless Type Keystone Jack
  Cat 6A Cấp độ thành phần STP Toolless Type Keystone Jack
  Dòng LQKS2

  Giắc cắm keystone toolless được bảo vệ 180 độ (LQKS2 Series) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Với các đầu nối chuyển vị cách điện thiết kế đặc biệt (IDC), dây LAN có thể được kết thúc mà không cần công cụ đột dập để cài đặt nhanh. Giắc cắm chìa khóa STP (LQKS2 Series) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của ANSI / TIA-568-C.2 để mất Trả lại, Mất chèn, Mất NEXT, Mất FEXT, TCL, TCTL, PSANEXT mất và PSAFEXT mất tới 500 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6 Thành phần Cấp 90 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Cat 6 Thành phần Cấp 90 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Dòng QA4

  Giắc cắm Keystone không che chắn 90 độ (Sê-ri QA4) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm chìa khóa UTP Cat 6 (Dòng QA4) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT, mất FEXT, TCL và TCTL lên đến 250 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6 Thành phần Cấp 90 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Cat 6 Thành phần Cấp 90 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Dòng QA3

  Giắc cắm Keystone không che chắn 90 độ (Sê-ri QA3) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Sản xuất lắp ráp hoàn toàn tự động phù hợp với lắp ráp PCB để đảm bảo chất lượng đồng nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế lên đến 10GHz. Giắc cắm chìa khóa UTP Cat 6 (Dòng QA3) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT, mất FEXT, TCL và TCTL lên đến 250 MHz.Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6 Thành phần Cấp 90 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Cat 6 Thành phần Cấp 90 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Dòng QA2

  Giắc cắm Keystone không che chắn 90 độ (Sê-ri QA2) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm chìa khóa UTP Cat 6 (Dòng QA2) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT, mất FEXT, TCL và TCTL lên đến 250 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6 Cấp độ thành phần UTP Toolless Type Keystone Jack
  Cat 6 Cấp độ thành phần UTP Toolless Type Keystone Jack
  Dòng LQ

  Giắc cắm keystone toolless không khóa được bảo vệ 180 độ (LQ Series) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Với các đầu nối chuyển vị cách điện thiết kế đặc biệt (IDC), dây LAN có thể được kết thúc mà không cần công cụ đột dập để cài đặt nhanh. Giắc cắm keystone UTP Cat 6 (LQ Series) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT, mất FEXT, TCL và TCTL lên đến 250 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6A Die-cast 90 ° STP Punchdown Keystone Jack
  Cat 6A Die-cast 90 ° STP Punchdown Keystone Jack
  Dòng GVS

  Giắc cắm keystone được bảo vệ bằng khuôn đúc 90 độ (GVS Series) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm keystone STP Cat6A (Dòng GVS) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6 Cấp độ thành phần STP Toolless Type Keystone Jack
  Cat 6 Cấp độ thành phần STP Toolless Type Keystone Jack
  Dòng LQS

  Giắc cắm chìa khóa toolless được bảo vệ 180 độ (LQS Series) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Với các đầu nối chuyển vị cách điện thiết kế đặc biệt (IDC), dây LAN có thể được kết thúc mà không cần công cụ đột dập để cài đặt nhanh. Giắc cắm chìa khóa STP Cat 6 (LQS Series) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT, mất FEXT, TCL và TCTL lên đến 250 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cat 6 UTP Toolless Type Keystone Jack
  Cat 6 UTP Toolless Type Keystone Jack
  Sê-ri

  Giắc cắm keystone toolless không khóa được bảo vệ 90 độ (Sê-ri LFN) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Với các đầu nối chuyển vị cách điện thiết kế đặc biệt (IDC), dây LAN có thể được kết thúc mà không cần công cụ đột dập để cài đặt nhanh. Giắc cắm chìa khóa UTP Cat 6 (Sê-ri LFN) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT và mất FEXT lên đến 100 MHz. Cấu trúc độc đáo cung cấp một phương pháp hiệu quả và hiệu quả để giảm nhiễu xuyên âm từ người kết nối lân cận.


 • Cát 5e 180 ° UTP Punchdown Jack
  Cát 5e 180 ° UTP Punchdown Jack
  Sê-ri HQ

  Giắc cắm Keystone không được bảo vệ 180 độ (Sê-ri QB2) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm keystone UTP Cat 5e (Dòng QB2) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT và mất FEXT lên đến 100 MHz.


 • Cát 5e 180 ° UTP Punchdown Jack
  Cát 5e 180 ° UTP Punchdown Jack
  Sê-ri 11N

  Giắc cắm Keystone không che chắn 180 độ (Dòng 11N) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm keystone UTP Cat 5e (Dòng 11N) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT và mất FEXT lên đến 100 MHz.


 • Mèo 5e UTP Toolless Loại Keystone Jack
  Mèo 5e UTP Toolless Loại Keystone Jack
  Dòng 12AN

  Giắc cắm keystone toolless không khóa được bảo vệ 180 độ (Dòng 12AN) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Với các đầu nối chuyển vị cách điện thiết kế đặc biệt (IDC), dây LAN có thể được kết thúc mà không cần công cụ đột dập để cài đặt nhanh. Giắc cắm keystone UTP Cat 5e (Dòng 12AN) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng kết nối của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT và mất FEXT lên đến 100 MHz.


 • Cat 5e 180 ° STP Punchstone Keystone Jack với Giá đỡ cáp
  Cat 5e 180 ° STP Punchstone Keystone Jack với Giá đỡ cáp
  Dòng FQFS

  Giắc cắm keystone được bảo vệ 180 độ (Sê-ri FQFS) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm chìa khóa STP Cat 5e (Dòng FQFS) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT và mất FEXT lên đến 100 MHz.


 • Cat 5e 90 ° STP Punchstone Keystone Jack
  Cat 5e 90 ° STP Punchstone Keystone Jack
  Dòng EOAS

  Giắc cắm keystone được bảo vệ 90 độ (Sê-ri EOAS) được thiết kế để dễ dàng lấy vào và ra khỏi ổ cắm trên tường, bảng vá và hộp gắn trên bề mặt. Nó được kết thúc riêng lẻ bằng cách sử dụng Trình kết nối dịch chuyển cách điện (IDC) với công cụ đột phá để cài đặt nhanh chóng. Giắc cắm chìa khóa STP Cat 5e (Dòng EOAS) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA-568-C.2 để trả lại mất, mất chèn, mất NEXT và mất FEXT lên đến 100 MHz.


 • Siêu hạng 6 Thành phần Cấp 180 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  Siêu hạng 6 Thành phần Cấp 180 ° UTP Punchdown Keystone Jack
  3013AKHA6S

  Giắc cắm Keystone Super Cat 6 Unshield 180 ° (Sê-ri UTP siêu hạng 6) đã được thử nghiệm bởi ETL và đã chứng minh vượt quá Hiệu suất Cấp độ Thành phần TIA / EIA. Giắc cắm Keystone Super Cat 6 Unshield 180 ° (Sê-ri UTP siêu hạng 6) là bằng chứng trong tương lai và băng thông hỗ trợ lên tới 500 MHz (Cat 6 chỉ yêu cầu 250 MHz theo tiêu chuẩn). Giắc cắm Keystone Super Cat 6 Unshield 180 ° (Sê-ri UTP siêu hạng 6) có UL được liệt kê về An toàn và ETL TIA Cat 6 Kết nối chứng chỉ phần cứng được xác minh.Giắc cắm Keystone Super Cat 6 Unshield 180 ° (Sê-ri UTP siêu cấp 6) đi kèm với nhãn màu T568A / T568B và hoàn toàn tuân thủ hiệu suất truyền phần cứng của phiên bản 2.2 của ISO / IEC 11801, CENELEC 50173-1 và ANSI / TIA- 568-C.2 cho Mất trả lại, Mất chèn, Mất NEXT, Mất FEXT, TCL và TCTL lên đến 500 MHz.Kết quả 1 - 24 của 98