• HCI Giới thiệu Dòng sản phẩm U.S. TAA COMPLIANT
    HCI Giới thiệu
    Dòng sản phẩm U.S. TAA COMPLIANT

Welcome to HCI

HCI là một nhà cung cấp cáp cấu trúc hàng đầu tại Đài Loan từ năm 1975, chúng tôi có gần 50 năm kinh nghiệm trong các dự án OEM/ODM viễn thông.

HCI đạt được chứng nhận quản lý chất lượng TL 9000 và ISO 9001: 2015

Sau khi đạt thành công các tiêu chuẩn quốc tế TL 9000 và ISO 9001:2015, HCI xác nhận quy trình và thủ tục của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của các tiêu chuẩn này. Hệ thống quản lý chất lượng TL 9000 (QMS) đáp ứng yêu cầu chất lượng chuỗi cung ứng và hoạt động của ngành công nghiệp ICT toàn cầu. Nó được xây dựng trên cơ sở ISO 9001 và các nguyên tắc về chất lượng. ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn được công nhận quốc tế, chỉ định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng chính thức.

Đọc thêm

Sản phẩm nổi bật